Oznaka: istraživanje

  • Analiza i interpretacija istraživanja: socijalni nauk Crkve u Hrvatskoj

    Analiza i interpretacija istraživanja: socijalni nauk Crkve u Hrvatskoj

    Anketa koju je osmislila i provela udruga Docat Centar Split, a koju je ispunilo 870 osoba, rezultirala je zanimljivim uvidom u „stanje nacije“ i percepcije socijalnog nauka Crkve i povezanosti ili društvene prepoznatljivosti Crkve upravo preko njenog socijalnog nauka. Vjerujem da ovi rezultati mogu biti od koristi Crkvi u Hrvatskoj, akademskoj teologiji i svima onima…