Oznaka: euharistija

 • Za kraj godine: intervju…

  Za kraj godine: intervju…

  Ovdje donosim neka vlastita promišljanja na poticajna pitanja Luke Tripala, intervju koji je Luka objavio u njihovom župnom listiću što hoće reći da ima izrazito aktivnih župa u našoj mjesnoj Crkvi – i zato se uvijek spremno odazovem na bilo kakav poziv koji dolazi iz ili od župne zajednice. Hvala Luki što me smatra vrijednim…

 • Kritika knjige Hrvoja Vargića “Amoris laetitia: vjernost ili lom”

  U sklopu inicijative izdavačke kuće Salesiana sudjelujem na tribini i javnoj raspravi o mogućnosti pričešćivanja rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih katolika – mogućnosti koju je otvorila pobudnica pape Franje Amoris laetitia. Zašto smatram da ta mogućnost nije realna opcija za Katoličku crkvu, i gdje je u svojoj argumentaciji Hrvoje Vargić pogriješio, pogledajte u ovom kratkom…

 • Amoris laetitia: argumenti iz vjere i Učiteljstva

  U prethodna tri teksta na temu enciklike Amoris laetitia, nastojao sam prikazati one točke neslaganja i kritiku argumenata koje je Hrvoje prikazao u svojoj knjizi Amoris laetitia: vjernost ili lom. Središnji elementi kritike njegove knjige odnose se na cjelovitost moralnog nauka Crkve (odgoj krivo formirane savjesti), parcijalni pristup problemu kojega enciklika otvara (zanemarivanje sakramentologije i…