Župna kateheza: krizma

Ovdje donosim članak kojega sam skupa s don Pavom i Lukom napisao za Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije. Vjerujem da može biti mnogima na poticaj, nadasve onima koji su, kao što sam i sam, aktivni u župnoj katehezi. Članak je objavljen u 2. broju 20201. godine.

PROGRAM PRIPRAVE ZA POTVRDU “DECISION POINT”

don Pavao Gospodnetić, Bruno Petrušić i Luka Tripalo, suradnici odgojno-evangelizacijskog projekta “Evo me” nakladničke kuće Salesiana

  1. UVOD KATEHEZA ZA BUDUĆNOST CRKVE

Kakva će biti Crkva za 20 godina? Kakva će biti Crkva u Hrvatskoj ili u pojedinoj župi za 20 godina? Odgovor na ta pitanja uvelike ovisi o današnjem katehetskom radu s djecom i mladima. Zato je pitanje ovakva katehetskog rada sudbonosno pitanje za budućnost Crkve. Ujedno, zbog ovog i niza drugih razloga kateheza bi trebala biti središnja okosnica s pomoću koje se ostvaruje evangelizacijsko poslanje Crkve.

Uzme li se u obzir naš kontekst, smijemo ustvrditi kako se većina katehetskih nastojanja odnosi na rad s djecom i mladima, i to u okviru pripreme za sakramente kršćanske inicijacije – prvu pričest i potvrdu. Iako ni priprema za prvu pričest nije bez svojih manjkavosti, glasovi nezadovoljstva češće se čuju o pripravi krizmanika. Česti su i crkveni skupovi koji se bave ovim pitanjem. Susreti toga tipa za isti stol dovedu pastoralce i profesore teologije i katehetike. Pastoralci dobiju priliku da iznesu svoje nedaće te ukažu koliko toga ne funkcionira. Katehetičari dobiju priliku da ukažu na to kako bi trebalo biti. I sve najčešće ostane kako je i prije bilo. Rijetki su koji na temelju vlastitoga iskustva nude u stvarnosti provedive, a u teologiji i odgojnim znanostima ukorijenjene, programe za bolji rad s kandidatima za potvrdu.

Zato smo odlučili zaviriti izvan granica Hrvatske te smo na engleskom govornom području naišli na više programa za pripravu krizmanika, od kojih ćemo jedan pokušati predstaviti u ovom radu. Riječ je o programu „Decision Point“ [1], koji je ponuđen u okviru platforme „Dynamic Catholic“ [2]. Program je to koji, prema riječima autora, primjenjuje više od 10 000 župa u SAD-u, što je skoro 60 % njihovih župa, te nam se i iz toga razloga čini vrijednim pažnje.

U prvom dijelu rada predstavit ćemo temeljna polazišta programa “Decision Point” i njegovih pokretača. U drugom dijelu izložit ćemo sadržajnu i oblikovnu strukturu čitavog programa. U trećem dijelu podrobnije ćemo predstaviti jednu programsku temu, a u posljednjem dijelu kritički ćemo iznijeti implikacije ovog programa za pripravu za potvrdu u našem kontekstu.

2.               VIZIJA PROGRAMA “DECISION POINT”

„Dynamic Catholic“ institut je nastao u SAD-u s ciljem jačanja Katoličke crkve u Americi razvojem programa s pomoću kojih će ljudi “nanovo otkriti genijalnost katoličke vjere”. Utemeljitelj mu je Matthew Kelly (r. 1972.), australski motivacijski govornik i poslovni savjetnik. U sklopu instituta razvijeni su različiti programi za oživljavanje župne zajednice te za pripravu vjernika na primanje sakramenata, između ostalih i program za pripravu krizmanika „Decision Point“.

„Decision Point“ zamišljen je kao evangelizacijski (navjestiteljski) program. Drugim riječima, on ne želi na sebe preuzeti uloge svojstvene školskom vjeronauku ili drugim oblicima župne kateheze. Iako svjesni kako je sustavna kateheza jedno od temeljnih poslanja Crkve, autori „Decision Pointa“ ističu kako je kateheza nemoćna ako joj ne prethodi snažna evangelizacija – prvi navještaj koji će potaknuti obraćenje srca, uma i duše. A mladi ljudi koji pristupaju potvrdi u velikoj većini slučajeva tek trebaju biti evangelizirani. Program polazi od primata milosti (Bog nas je prvi ljubio i odabrao), ali bez našeg odgovora i suradnje, kao u slučaju Marije i svetaca, Božja milost za nas ostaje besplodna. Zato se program usredotočuje na sposobnost slobodnog odabira (slobodne volje) te pokušava kod naslovnika izazvati svjesno i slobodno prihvaćanje Isusa Krista kao vlastitoga Spasitelja.

U uvodnim naslovima pripremljenim posebno za katehete autori ističu kako je program u mnogočemu drugačiji od onoga na što su dosad navikli. Inovativni pristup programa temelje na iskustvu neuspjeha kod većine dosad viđenih programa; dugogodišnjem istraživanju stanja na terenu i suradnji s vjeroučiteljima i kandidatima za potvrdu; otvorenosti programa u smislu trajne izmjene i poboljšanja potaknuta reakcijama vjeroučitelja i djece s terena.

„Decision Point“ temelji se na ideji kako je moguće i potrebno susresti ljude ondje gdje oni stvarno jesu i voditi ih prema onome na što ih Bog poziva. Presudan je korak motivirati ljude da se sami uključe. U župama, u duhovnim centrima i na internetu postoji mnoštvo dobrih programa koji omogućuju rast u vjeri, no malotko ih koristi jer ljudi nisu motivirani, nisu učinili prvi korak, nisu se odlučili za Krista. Sve su to otkrića do kojih se došlo istraživanjem stanja na terenu te se prvotna ideja da se izradi program priprave za potvrdu (u užem smislu riječi) značajno izmijenila. Stvoren je snažan evangelizacijski program za mlade koji ih teži oduševiti ih za Isusa Krista i katoličku vjeru te ih na taj način pripremiti za svjestan i slobodan pristup sakramentu potvrde.

Zaključimo kako “Decision Point” polazi od od dvije pretpostavke. Prvo, sustavna je kateheza moguća samo na temelju obraćenja, a ono se događa na temelju prvog navještaja. Drugo, u pripravi za potvrdu ne treba očekivati kako je moguće obraditi cjelinu vjerskog nauka, već je potrebno odabrati teme koje najbolje doprinose snažnom prvom navještaju koji potiče obraćenje, odnosno odluku za vjernost Isusu Kristu i pripadnost Katoličkoj crkvi.

3.               OBLIKOVNA I SADRŽAJNA STRUKTURA PROGRAMA DECISION POINT

Decision Point program je priprave za potvrdu osovljen oko teološke ideje suprotstavljenosti svijeta i Boga, odnosno oko sukoba temeljnih vrijednosti suvremene potrošačke kulture i Crkve. No, program ne osuđuje svijet, suvremenu kulturu i njezine vrijednosti, nego želi dovesti mlade do “točke odluke” (“decision point”) u kojoj se oni samostalno, slobodno i informirano trebaju odlučiti za svijet i suvremenu kulturu ili za Boga i Crkvu

U ovom procesu program ide “odozdo” – od samih mladih kandidata za potvrdu. To znači da svaka tema započinje onim što je mladima poznato i zanimljivo te se uz pomoć analogije mladima nudi alternativa ili im se ukazuje na puninu određene vrijednosti u nauku i praksi Crkve. U tom smislu program se osovljuje oko ključnih sintagmi koje se pojavljuju u svakoj temi i koje su prikladne, poznate i poželjne mladim ljudima: “Life is choices” (“Život je izbor”); “Be the best version of yourself” (“Budi najbolja verzija sebe”); “You are important and your happiness matters” (“Ti si bitan i tvoja je sreća važna”); “Life changes when habits change” (“Život se mijenja kada promijenimo navike”); “Relationships matter” (“Odnosi su važni).

Struktura programa značajno se oslanja na ovaj sukob vrijednosti, pa tako u samom sadržaju možemo pronaći sljedeće opreke: biti najbolja verzija sebe ili biti druga najbolja verzija sebe; biti u autentičnom međuljudskom odnosu (prijateljstvo) ili biti u odnosu iz interesa; biti turist (putuje zbog užitka) ili biti hodočasnik (putuje zbog cilja i sa svrhom); biti kopija ili biti original; tražiti užitak ili tražiti sreću; pronaći Isusa kojega poznaje kultura ili pronaći Isusa Crkve. Sve ove i mnoge druge oprečne mogućnosti utkane su u sami sadržaj kateheza te su primjereno i objektivno izložene kako bi mladi bili adekvatno informirani, a sve u svrhu donošenja slobodne odluke: za jednu ili drugu mogućnost.

Ovakva usmjerenost očituje se u nekoliko vrsta programskih sadržaja utemeljenih na govorničko-animacijskim videoisječcima, kojih je predviđeno 6 po temi. Svaka tema započinje uvodnim videom koji mladima govori na pristupačan i razumljiv način. Sljedeća četiri videa izlažu sadržaj teme iz različitih kutova. Posljednji video svake teme poziva na donošenje informirane odluke. Uz videoisječke[3] koje narira glavni autor, Matthew Kelly, mladima je na raspolaganju i priručnik [4] u kojem se nalazi tekstualni sadržaj svakog videa, uz dodatne elemente za popunjavanje od strane kandidata, a za katehete je predviđen vodič [5] u kojem se nalaze, uz sadržaj svake teme, i dijelovi priručnika za kandidate obogaćeni vrlo korisnim i jasnim savjetima za implementaciju tih sadržaja u katehezi. Svi su materijali besplatni i dostupni za preuzimanje u elektroničkom obliku na stranicama “Dynamic Catholica”. Također, uz navedene je sadržaje ponuđena i mobilna aplikacija “Decision Point” uz pomoć koje se svim sadržajima može jednostavnije pristupiti i rabiti ih u pokretu, dok je kumovima i roditeljima ponuđena mogućnost da se elektronički pretplate na tjedne sadržaje usklađene s tijekom kateheza kandidata. “Dynamic Catholic” predlaže jedan mjesečni susret od 120 minuta trajanja, što sveukupno pretpostavlja jednu godinu priprave za sakrament potvrde.

Programska je metoda suvremena, dinamična i nadasve vizualno usmjerena. Sukladno tome i sadržaj je poprilično slobodan i potpuno usmjeren ostvarenju cilja: dovesti mlade pred odluku – svijet ili Krist. 12 tema podijeljeno je na 6 cjelina, od čega je prva cjelina uvodna, a posljednja zaključna, s pozivom na odluku. Središnje četiri videokateheze predstavljaju, i sadržajno i produkcijski, izvanrednu teologiju koja koristi analogiju, jednostavan govor, razumljive pojmove i koncepte te na taj način informira mlade i približava im bogatstvo nauka i prakse Katoličke crkve. U ovoj metodi zastupljeni su mnogi teološki i antropološki elementi: od citata i životopisa svetaca, inspirativnih urbanih priča i primjera poznatih osoba preko Biblije, Katekizma i osobnih svjedočanstava sve do filmskih referenci, animacija i kvalitetne popratne glazbe. Svi ovi elementi usmjereni su upravo točki odluke.

Tematski sadržaj programa reflektira cjelovitu teologiju potvrde na zanimljiv i pristupačan način. Cijeli je program osmišljen kao putovanje s jasnim ciljem. Putovanje kreće s mjesta gdje se mladi nalaze (teme 1 – 3) kako bi ih tijekom samog putovanja dovelo onamo gdje Bog želi da budu (teme 10 – 12). Ovo se putovanje odnosi na središnji dio programa (teme 3 – 9,) u kojem se iznosi i središnje otajstvo vjere: euharistija.

Ovdje donosimo sažet prikaz svih dvanaest tema s kratkim opisom sadržaja svake teme:

1.     Život je izbor (Life is Choices): obrađuje se pitanje savjesti i razuma (navigacija), slobode i važnosti osobnog izbora, onoga što svijet nudi mladima i na što ih Bog poziva.

2.     Što te koči? (What is Holding You Back?): obrađuje poimanje sreće i suvremene ideologije (individualizam, konzumerizam, relativizam – smrdljivo mišljenje / stinking thinking).

3.     Pitanje Isusa (The Jesus Question): prikazuje različito poimanje Isusa od strane kulture i od strane Crkve, grijeh kao uzrok nereda u svijetu i Isusa kao radikalan Božji odgovor na ljudski grijeh.

4.     Molitveni proces (The Prayer Process): naglašava potrebu tišine u ovom bučnom svijetu i uvodi mlade u molitvu.

5.     Biblija (The Bible): obrađuje pitanje objave, uvodi u Bibliju i potiče na stjecanje navike svakodnevnog čitanja Svetog pisma.

6.     Odnosi (Relationships): predstavlja svrhu prijateljstva – da nas učini najboljom verzijom nas samih (poziv na svetost) – i obrađuje temu ljubavi (agape).

7.     Euharistija (The Eucharist): obrazlaže katolički nauk o euharistiji i potiče na euharistijsku pobožnost, približuje euharistijska čuda.

8.     Duh Sveti (Holy Spirit): predstavlja darove i plodove Duha Svetoga uz poveznicu s krštenjem.

9.     Crkva (The Church): opisuje prve kršćane i ranu Crkvu (jednu, svetu, apostolsku i katoličku) te donosi deset razloga zašto biti katolik.

10.  Potvrda (Confirmation): obrađuje sakramente, posebno ispovijed, i naglašava važnost osobne molitve i pripreme za slavljenje sakramenta.

11.  Stvoreni s misijom (Made for Mission): objašnjava kako je svijet u neredu zbog grijeha; pokazuje da se dobre stvari događaju odricanjem od grijeha, okretanjem Bogu i suradnjom s njegovom milošću.

12.  Svetost je moguća (Holiness is Possible): predstavlja svece i naglašava važnost ustrajnosti i spremnosti da se odgovori na Božji poziv.

4.               PRIMJER JEDNE PROGRAMSKE TEME DECISION POINTA

Radi ilustracije navedenih obilježja programa ocrtat ćemo šestu od 12 ponuđenih programskih tema s obzirom na njezine ciljeve, sadržaj, predloženi format katehetskog susreta i predviđenu ulogu katehete.

Priručnik za katehete kao ciljeve ove teme navodi: “utvrditi koja je svrha odnosa i kako je najvažniji odnos u našim životima odnos s Bogom; podučiti kandidate donošenju dobrih odluka u vezi s odnosima; pokazati da je razvoj zdravih odnosa bitan za život na koji nas Bog poziva”. Ovako su postavljeni ciljevi jasni, specifični, naglašeno usmjereni na razvoj vještina i motivacijski određeni.

Kao i svaka programska tema, “Odnosi” su razdijeljeni u 6 programskih cjelina. U uvodnoj motivacijskoj cjelini “Mamac za medvjede” (“Bear Bait”), koja nikad nije uključena u priručnik za kandidate, autor polazi od dviju priča: jedne o čovjeku koji žrtvuje svog prijatelja da bi pobjegao od medvjeda, druge o bolesnom dječaku za kojeg školski drugovi odlučuju žrtvovati vlastiti izgled. Autor ove primjere povezuje s Isusovim prijateljstvom prema nama, koje se očitovalo u njegovu polaganju života za nas. U cjelini “Koja je svrha?” (“What is the Purpose?”) autor uz pomoć vlastitog primjera povezuje nekoliko ključnih poruka: pravo je prijateljstvo vrijedno, ali rijetko i zahtijeva dobre odluke; dobre odluke donose se na temelju poznavanja svrhe; svrha je odnosa pridonijeti ostvarenju svrhe čovjeka – da postane “najboljom verzijom sebe” prema Božjem naumu. Autor ove ideje povezuje sa sv. Ivanom kao primjerom pravog prijateljstva, a razmatranje zaključuje praktičnim savjetima o temeljima dobra odnosa uz pomoć prispodobe o kući na stijeni (Mt 7, 24-27). U cjelini “Mudro biraj prijatelje” (“Choose Your Friends Wisely”) autor predstavlja značajnost 5 temeljnih odnosa u životu kandidata – s prijateljima, roditeljima, supružnikom, zajednicom i Bogom – i poziva na otvaranje vodstvu Duha Svetoga u donošenju odluka u vezi s odnosima (usp. Iv 14, 26). U cjelini “Što je ljubav?” (“What is Love?”) autor donosi biblijsku perspektivu ljubavi kao međusobnog darivanja (Iv 4, 7-21; 3, 16; 5, 13; 15, 12; Mt 22, 36-39), što ilustrira usporedbom Genezaretskog jezera i Mrtvog mora, dok u cjelini “Tvoja potraga za ljubavlju” (“Your Quest for Love”) donosi kriterije za ispravno promatranje romantične ljubavi – usmjerenost na dobro drugoga, spremnost na žrtvu, podudaranje s biblijskom predodžbom ljubavi (1 Kor 13; Ef 5, 25). To će kasnije povezati s krepošću dobrote. U završnoj cjelini “Točka odluke” (“Decision Point”), koja se pojavljuje na kraju svake teme i po kojoj je program dobio ime, autor iznosi dva najvažnija zaključka teme: da je ljubav smisao života i da je ona izbor, a ne osjećaj. Iz svega navedenoga razvidno je da je sadržaj svjedočansko-biblijski utemeljen i sistematično izložen, a usto je i jednostavno izražen i približen aktualnom iskustvu kandidata, što vrijedi i za ostatak programa.

Kao i ostatak tema, “Odnosi” su predviđeni za provedbu u 120-minutnom formatu koji uključuje dobrodošlicu, uvodnu molitvu (3 minute), središnji dio (103 minute), što obuhvaća zajednički rad (96 minuta) i samostalni rad (13 minuta), obavijesti (3 minute) i završnu molitvu (5 minuta), uz mogućnost raspodjele teme na dva susreta. Dobrodošlica nije uključena u vremenik susreta, a uključuje kratki zadatak zapisivanja vlastitih reakcija na kršćansku pjesmu po izboru katehete. Uvodna molitva oslanja se na molitvu brata Lovre od Uskrsnuća i namijenjena je prikazanju svakodnevnih aktivnosti Bogu, dok je završna molitva utemeljena na Psalmu 25 i popraćena molitvom za dobre odluke u vezi s odnosima. Glavnina susreta na kojem se obrađuje tema zasnovana je na zajedničkom radu koji tvori naizmjenično reproduciranje videoisječaka, u kojima se autor izravno obraća kandidatima i koji su u potpunosti podudarni sa sadržajem priručnika za kandidate, i moderirana rasprava o pregledanom sadržaju uz pomoć unaprijed sastavljenih pitanja otvorenog tipa. Između ovakvih blokova predviđene su vježbe koje se sastoje od čitanja biblijskog teksta, teksta o odabranom svecu ili o kreposti povezanoj sa sadržajem teme te zajedničkog odgovaranja na pitanja o pročitanom. Za ovu temu pripremljeni su materijali o svetom Ivanu, kreposti dobrote te 4 biblijska ulomka, od kojih je za primjenu na susretu predviđen onaj o izgradnji života na ispravnim temeljima. Samostalni rad obuhvaća rješavanje križaljke s tematskim pojmovima (uz potencijalno natjecateljski karakter) te bilježenje osobnih odgovora na ponuđena pitanja u dnevnik u sklopu priručnika. Tijekom obavijesti preporuča se potaknuti kandidate na molitvu za potrebe bližnjih. Format je susreta, dakle, kolaborativan, dinamičan, modularno planiran i utemeljen na vizualno-tekstualno vođenoj refleksiji.

Uloga katehete u ovom programu može se opisati ulogom duhovnog moderatora: od njega se očekuje manje formalnosti nego od učitelja, ali i manje interakcije nego od klasičnog facilitatora. U idealnom slučaju, on oscilira između svjedoka i moderatora: s jedne strane dijeli vlastita duhovna iskustva i spontano uklapa osobne izričaje u molitvu, a s druge strane osigurava dinamičnost rasprave o doživljenim sadržajima u ugodnoj atmosferi. U skladu s time priručnik za katehete u opisivanju njegove uloge usredotočuje se ponajviše na praktične savjete o uspješnoj komunikaciji i kvalitetnom moderiranju. No, s obzirom na to da kateheta zbog formata susreta osobno uopće ne posreduje sadržaj, u praktičnom smislu on oscilira između dizajnera kateheze i rukovoditelja njezin sadržaja. Pa dok u pripremi kateheze ima određenu slobodu – u smislu odabira ponuđenih elemenata i njihove vremenske prilagodbe te aktualizacije vlastitim iskustvom – glavnina njegova angažmana u provedbi kateheze određena je tradicionalnim frontalnim pristupom: prozivanjem cijelog skupa kandidata uz pomoć često nezgrapnih pitanja, prezentiranjem unaprijed pripravljenih materijala i nadgledanjem samostalnog rada kandidata. U zaključku, uloga katehete je neformalna i motivacijska, ali i metodički jednolična i didaktički uska.

5.               ZAKLJUČAK IMPLIKACIJE DECISION POINTA ZA KRIZMANIČKU KATEHEZU U HRVATSKOJ

Na kraju ovog rada vrijedi naglasiti vrijednosti prikazana programa, kritički analizirati njegove karakteristike i izvesti zaključke relevantne za domaći kontekst.

Prije svega, “Decision Point” u svojoj zamisli predstavlja značajan iskorak prema cjelovitoj krizmaničkoj katehezi za 21. stoljeće. U odnosu na prethodno prisutne programe, njegova velika prednost leži u dvojako izraženom stvarnosnom utemeljenju. S jedne strane, program uvažava stanje niske evangeliziranosti krizmanika te se sukladno tome usredotočuje na prvi navještaj umjesto na širu obradu teoloških sadržaja. S druge strane, ovo je i rijedak primjer programa čijoj je izradi prethodilo pravo istraživanje “tržišta” i “korisnika” –postojećih programa i stvarnih potreba kandidata i kateheta u župama. Ovo suočavanje s praktičnim, a ne samo teoretskim, izazovima kateheze može dijelom objasniti i zašto je program nakon samo 7 godina postojanja toliko rasprostranjen u župama.

S obzirom na svoj oblik i sadržaj, program se pokazuje izazovnom, koherentnom i tehnički inovativnom cjelinom. Svojim oblikom program naglašava samostalno duhovno opredjeljenje kandidata kao temeljni plod čitave kateheze, dok sadržaj programa ovaj fokus podržava smislenim hodom temeljima vjere i produbljuje praktičnim usmjerenjem s pristupom “odozdo” – od iskustva kandidata prema iskustvu vjere. Ovakva je struktura dodatno osnažena digitalnom pristupačnošću programa: njegov su temeljni tehnički adut brojni tematski videoisječci, koje prati priručnik za krizmanike, a proširuje vodič za katehete. Mobilna dostupnost i besplatnost spomenutu pristupačnost višestruko uvećavaju.

Analizom jedne tematske cjeline ukazuju se i konkretne kvalitete programske kateheze: u cjelini ju se može opisati motivacijski usmjerenom i praktičnom, sadržajno bogatom i pristupačnom te oblikovno prilagodljivom i dinamičnom. No, iako bi već i navedeni elementi formiranu i iskusnu kateheti bili dovoljni za kvalitetnu katehezu, s metodičke i didaktičke strane oni su praktički neiskorišteni. Uloga katehete tako je postavljena da uspješnost njegova rada u velikoj mjeri ovisi o sklonosti kandidata opisanom sadržaju i formatu. Ta sklonost, nažalost, nije ni vremenski ni prostorno ujednačena.

Posljednji zaključak nosi posebnu važnost za hrvatski kontekst. Naime, iz ostatka pregleda učinilo bi se da je ovaj program rješenje za sve probleme naše priprave za potvrdu: u njemu je napokon ponuđen kvalitetan i bogat, a opet pristupačan i suvremen pristup župnoj katehezi. No, spomenute manjkavosti potencijalno su nepremostiva prepreka u našem kulturnom kontekstu, uvelike različitu od američkog. Drugim riječima, samo vrhunski videoisječci mogu se pokazati neupotrebljivim blagom u rukama kateheta bez prikladne formacije i kontinuirane podrške, kao i bez raznovrsnije ponude sadržaja i mogućnosti njihove primjene ovisno o konkretnom kontekstu kateheze. S takvim bi pak dopunama “Decision Point” doista bio izvrsnim uzorom u oblikovanju priprave za potvrdu.

No, vjerujemo da problem naše priprave za potvrdu nije izolirani slučaj: kod njega tek jasnije izlazi na vidjelo kompleksna problematika cjelokupnog života naših župa. Priprava za potvrdu stoga se čini i izuzetnom prilikom ne samo za oživljavanje vjere krizmanika nego i njihovih obitelji, zajednica i župa. Na tom tragu usmjeren je napor autora ovog rada i brojnih drugih suradnika odgojno-evangelizacijskog projekta “Evo me”, koji su se uz podršku nakladničke kuće Salesiana okupili u radu na novom programu priprave za potvrdu. S obzirom na iznesene uvide, vjerujemo da je stvaranje cjelovita programa, koji teži uskladiti najbolje značajke Decision Pointa sa zahtjevima našeg konteksta i oblikovati ih u obuhvatniji pristup župnoj katehezi kao izvoru župnog zajedništva, logičan i odgovoran korak naprijed. Ujedno, to je i važan korak prema ohrabrujućem odgovoru na pitanje s početka ovoga rada: da naša Crkva za 20 godina bude živa Crkva, utemeljena na djelatnoj vjeri svojih župa i njihovih župljana.


[1] https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/decision-point.html

[2] https://www.dynamiccatholic.com/home

[3] Videoisječci su dostupni odabirom programske teme na poveznici: https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/decision-point-program-view.html

[4] Priručnik za kandidate može se preuzeti na sljedećoj poveznici: http://s3.amazonaws.com/decision-point/workbook/WB-spreads.pdf

[5] Vodič za katehete može se preuzeti na sljedećoj poveznici: http://s3.amazonaws.com/decision-point/leaderguide/LG-spreads.pdf

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

“Teologija koja nikoga ne uznemiruje, već, štoviše, osigurava moć ovoga svijeta, nije teologija koja vjeruje.“

%d blogeri kao ovaj: