Oznaka: čitanje

  • sv. Toma Akvinski: čitanje, komentiranje i rasprava

    sv. Toma Akvinski: čitanje, komentiranje i rasprava

    Dragi svi. Tijekom travnja ove godine pokrećem online (a uživo) grupu koja za cilj ima iščitavanje tekstova sv. Tome Akvinskog, njihovo komentiranje i raspravu o sadržaju, pa i posadašnjenje (aggiornamento) Akvinčevih misli i ideja. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, morate ispuniti ovaj OBRAZAC i prijaviti se kako biste imali pristup grupi. Akvinčeve tekstove ću čitati…