• Autentičnost i dijalog sa svijetom

    Razgovor na TV Jadranu (s kraja 2013. godine), kao programski izičaj ovoga bloga kojemu je namjera prevoditi teologiju u konkretni život kontekstualiziran jednim širim obzorom značenja, tako da ću se ovdje baviti, uz samu akademsku teologiju, još i umjetnošću (pogotovo filmom, glazbom i kazalištem), filozofijom, povijesti i kulturom (u širem smislu značenja pojma). Video je mješavina nekih…

  • Adekvatna teologija!

    “Teologija koja nikoga ne uznemiruje, već, štoviše, osigurava moć ovoga svijeta, nije teologija koja vjeruje.“ Ove riječi napisao je talijanski teolog i biskup Bruno Forte, a ovdje stoje kao trajni podsjetnik smisla i svrhe ovog bloga. Akademska teologija koju učimo na visokim teološkim učilištima, i koju tako nerado iščitavamo iz debelih teoloških priručnika i knjiga, danas,…